Vrije Basisschool Vlam

Vlamingenstraat 172

8930 Menen

 

Tel : 056/51.30.74

E-mail : basisschoolvlam@telenet.be

 

directie

directie@basisschoolvlam.be

0477/28 27 79

 

zorg

zorg@basisschoolvlam.be


Leren leren met Oskar

Stappenplan van Oskar

Met de hulp van Oskar leren de kinderen stap voor stap hoe ze best werken en leren. Via het stappenplan leren ze geconcentreerd en doelgericht te werken. De vragen die tijdens het lesgebeuren veelvuldig aan bod komen tijdens interactie met de leerkracht, stellen de kinderen op termijn inwendig aan zichzelf. 

Tijdens het schooljaar staan we stil bij volgende onderdelen van het leren:

- organiseren : boekentas maken, agenda, huiswerk

- leerhouding : samen leren, graag leren, leren uit fouten

- kennis opbouwen : tijds - en ruimtebesef, digitale oefenmomenten

- informeren : vb. via leesboeken

- problemen oplossen : het stappenplan van Oskar (zie hierboven)

huiswerkstappenplan