Vrije Basisschool Vlam

Vlamingenstraat 172

8930 Menen

 

Tel : 056/51.30.74

E-mail : basisschoolvlam@telenet.be

 

directie

directie@basisschoolvlam.be

0477/28 27 79

 

zorg

zorg@basisschoolvlam.be


Info over de school

Intern meldpunt: klokkenluiders

Een klokkenluider kan een melding doen wanneer hij of zij vermoedt dat er binnen de (onderwijs)instelling een inbreuk plaatsvindt op:

* de wetgeving overheidsopdrachten

* regels ter voorkoming van het witwassen van geld en terrorismefinanciering

* regelgeving over productveiligheid en - conformiteit

* regels over veiligheid van het vervoer

* regelgeving ter bescherming van het milieu

* stralingsbescherming en nucleaire veiligheid

* regelgeving over voedselveiligheid, veiligheid van diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn

* regelgeving met betrekking tot de volksgezondheid

* regels die betrekking hebben op consumentenbescherming

* de privacyregelgeving en regels over de beveiliging van netwerk - en informatiesystemen

 

klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen

Guimardstraat 1

1040 Brussel

02/507 07 12